چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ Wednesday 17 July 2024

رکن چهار - اتلاف-منابع-آب-در-بخش-کشاورزی-کشور-را-به-بیابانی-بزرگ-تبدیل-خواهد-کرد

اگر به سرعت تدبیری نیندیشیم؛

اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی کشور را به بیابانی بزرگ تبدیل خواهد کرد

بر اساس گزارش سال ۲۰۰۷ بانک جهانی، کاهش منابع آب شیرین ایران۳.۶ برابر بیشتر از استاندارد و شاخص های جهانی بوده که کشاورزی نامناسب ۹۱ درصد در این پدیده سهم دارد کاهش سالیانه آب شیرین بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲ در جهان ۹ درصد و در ایران۷ .۵۶ درصد بوده است.

آخرین اخبار