دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ Monday 30 November 2020

آينده اي روشن در انتظار مناطق محروم اهواز؛

نگاه قرارگاه خاتم الانبیا (ص) به خوزستان درآمدی نیست

محمدرضا ایزدی : قرارگاه خاتم به دلیل ظرفیت خوب و سلامت نفسی که در تشکیلات خود دارد در اجرای پروژه ها تاخیر و فساد ندارد و در ضمن نگاه قرارگاه به خوزستان، درآمدی نیست لذا بخاطر یک قرارداد ۳۰۰ میلیارد تومانی، سابقه درخشان خود را زیر سوال نمی برد.

آينده اي روشن در انتظار مناطق محروم اهواز؛

نگاه قرارگاه خاتم الانبیا (ص) به خوزستان درآمدی نیست

محمدرضا ایزدی : قرارگاه خاتم به دلیل ظرفیت خوب و سلامت نفسی که در تشکیلات خود دارد در اجرای پروژه ها تاخیر و فساد ندارد و در ضمن نگاه قرارگاه به خوزستان، درآمدی نیست لذا بخاطر یک قرارداد ۳۰۰ میلیارد تومانی، سابقه درخشان خود را زیر سوال نمی برد.