شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ Saturday 31 July 2021

گزارش تصویری

به مناسبت هفته بسیج کارگری؛

تجدید میثاق با شهدای کارگر و عطرافشانی گلزار شهدا برگزار شد

به مناسبت هفته بسیج کارگری تجدید میثاق با شهدای کارگر و عطرافشانی گلزار شهدا با حضور فرمانده بسبج کارگران و کارخانجات استان خوزستان و مدیرکل کار و رفاه اجتماعی خوزستان برگزار گردید.

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان آبادان

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان ماهشهر

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان مسجد سلیمان

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان دشت آزادگان

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

رزمایش کمک مومنانه در سپاه آغاجاری

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان هندیجان

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان باغملک

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

رزمایش کمک مومنانه در شهرستان اندیمشک

رزمایش بزرگ توزیع ۳۰هزار بسته غذایی ومعیشتی به افراد نیازمنددر راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری توسط سپاه ولیعصر(عج)خوزستان درسراسر استان آغاز شد.

آخرین اخبار