سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ Tuesday 14 July 2020

سلامت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

اعلام آمار استانی کرونا تنها باعث اضطراب می‌شد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه اعلام آمار ابتلا به کرونا تا پیش از این با هدف بازدارندگی انجام می‌شد، گفت: تذکرات و ارائه آمار باعث نمی‌شود افرادی که پروتکل‎های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند دست از این کار بردارند و اعلام آمار کرونا تنها باعث ایجاد اضطراب در افرادی می‌شود که پروتکل‎های بهداشتی را رعایت می‌کنند.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان:

ظرفیت تمام بیمارستان‌ها به سمت پذیرش بیماران کرونا رفته است

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان گفت: ظرفیت تمام بیمارستان‌ها به سمت پذیرش بیماران کرونا رفته است و شاید بسیاری از بیماران دیگر، آن گونه که باید و شاید خدمات نمی‌گیرند یا می‌ترسند به بیمارستان مراجعه کنند.

به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به فضای سبز و تاسیسات؛

روشنایی به پارک‌ها و بوستان‌های اهواز بازمی‌گردد

سخنگوی شهرداری اهواز گفت: پارک‌ها و بوستان‌های اهواز به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به فضای سبز و تاسیسات موجود در آنها با تایید استاندار خوزستان به صورت نسبی روشن می‌شوند.

مدیر دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز:

مراجعه دانشجویان به خوابگاه خلاف پروتکل‌های بهداشتی است

مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به وضعیت قرمز استان خوزستان، اگر تعداد زیادی از دانشجویان بخواهند به خوابگاه مراجعه کنند، خلاف پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از بیماری است.

مدیرکل راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای خوزستان:

کمیته ویژه نظارت بر مجتمع‌های خدماتی بین راهی تشکیل شد

مدیرکل راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به رفع ممنوعیت تردد در محورها گفت: مجتمع‌های خدماتی رفاهی باید به صورت جدی دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

آخرین اخبار