چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ Wednesday 17 July 2024

رکن چهار - آموزش-وضعیت-قرمز-مجازی-ادامه

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

آموزش در وضعیت قرمز مجازی ادامه پیدا می‌کند

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: سناریوهای موجود برای بازگشایی مدارس این است که اگر وضعیت شهرستان‌ها و کشور سفید باشد، آموزش حضوری خواهد بود. اگر وضعیت زرد باشد، آموزش ترکیبی حضوری و مجازی پیش بینی شده است و اگر وضعیت قرمز باشد آموزش مجازی در شبکه شاد ادامه پیدا می‌کند.

آخرین اخبار