یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ Sunday 23 June 2024

رکن چهار - آمادگی-مقابله-ملخ-وجود-دارد

معاون سازمان جهادکشاورزی استان:

آمادگی کامل برای مبارزه با ملخ وجود دارد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر رشد و هجوم آفت ملخ، آمادگی کامل برای مبارزه با آن در سراسر شهرستان‌های استان وجود دارد.

آخرین اخبار