شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ Saturday 23 September 2023

رکن چهار - 90-درصد-مردم-حانه-بمانند-کرونا

۹۰درصد مردم در خانه بمانند کرونا تا سه ماه دیگر کنترل می‌شود

۹۰درصد مردم در خانه بمانند کرونا تا سه ماه دیگر کنترل می‌شود

دیرگروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص زمان کنترل و پایان یافتن زنجیره انتقال ویروس گفت: اگر حدود ۹۰ درصد مردم و یا بیشتر در خانه بمانند امید است اپیدمی تا سه ماه دیگر کنترل شود.

آخرین اخبار