چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ Wednesday 17 July 2024

رکن چهار - 50-میلیون-لارو-کپور-اهواز-تولید

معاون آبزی پروری شیلات خوزستان :

بیش از ۵۰ میلیون قطعه لارو کپور در مرکز شهید ملکی اهواز تولید شد

معاون آبزی پروری شیلات خوزستان گفت: تا آخر اردیبهشت‌ماه امسال بیش از ۵۰ میلیون قطعه لارو کپور ماهیان در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی شهید ملکی اهواز تولید می شود.

آخرین اخبار