یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ Sunday 23 June 2024

رکن چهار - 250-صادرکننده-7-درصد-درآمد-ارزی-برگرداندند

جزئیات بازگشت ارز صادراتی؛

۲۵۰ صادرکننده فقط ۷ درصد از درآمد ارزی خود را برگرداندند

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو است که از این میزان حدود ۶٫۸ میلیارد یورو مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضاییه است.

آخرین اخبار