یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ Sunday 24 September 2023

رکن چهار - 167 هزار مترمکعب رسوب -از- رودخانه‌های -خوزستان -لایروبی- شد

۱۶۷ هزار مترمکعب رسوب از رودخانه‌های خوزستان لایروبی شد

رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی رودخانه‌های استان خوزستان در این حوضه آبریز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۷ هزار مترمکعب رسوب از رودخانه‌های استان لایروبی انجام شده و اجرای کامل ساماندهی رودخانه‌های حوضه آبریز کارون بزرگ در دستور کار قرار دارد.

آخرین اخبار