سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ Tuesday 23 July 2024

رکن چهار - ۴ -شهر- خوزستان- "زرد"- شد

۴ شهر خوزستان “زرد” شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به عواقب سنگین عادی‌انگاری کرونا و بازگشت وضعیت زرد به استان خوزستان هشدار داد.

آخرین اخبار