چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ Wednesday 17 July 2024

رکن چهار - ۴-شهر-خوزستان- در- دود- غرق -شدند

۴شهرخوزستان در دود غرق شدند

سرپرست فرمانداری هویزه گفت: به علت آتش سوزی در قسمت عراقی هورالعظیم، دود آسمان برخی از شهرهای استان خوزستان را فرا گرفت.

آخرین اخبار