شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ Saturday 23 September 2023

رکن چهار - ۴۴۰ -هزار- هکتار- زمین -کشاورزی- پاییز -امسال -به -زیر -کشت- گندم- می‌رود

۴۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی پاییز امسال به زیر کشت گندم می‌رود

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه بهترین زمان کشت گندم در استان ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر است گفت: ۴۴۰ هزار هکتار زمین برای جهت کشت گندم آبی و ۹۲ هزار هکتار برای کشت کلزا در پاییز امسال در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار