یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ Sunday 23 June 2024

رکن چهار - ۲-سوم-کارمندان-اهواز-سرکار-حاضر-شوند

۲ سوم کارمندان در اهواز سرکار حاضر شوند

سخنگوی ستاد مدیریت مبارزه با ویروس کرونا در خوزستان گفت: وضعیت شهر اهواز از نظر بیماری کرونا همچنان نارنجی است از این رو مصوبات قبلی در اهواز پا برجا است و ۲ سوم کارمندان بایددر محل کار حاضر شوند.

آخرین اخبار