سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ Tuesday 23 July 2024

رکن چهار - اپیدمی-استرس-مردم-فاجعه

در اثر ترس از ویروس کرونا؛

اپیدمی شدن استرس در بین مردم فجایعی را در پی خواهد داشت

مدیر گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: اطمینان کاذب به مردم در خصوص ویروس کرونا به مردم داده نشود تا مردم به نکات بهداشتی و مراقبتی توجه هرچه بیشتر را داشته باشند.

آخرین اخبار