چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ Wednesday 17 July 2024

رکن چهار - اقتصاد پولشویی-کارتن خواب

معاون وزیر اقتصاد:

پولشویان از حسابهای اجاره ای کارتن خوابها استفاده می کنند

معاون وزیر اقتصاد با اشاره شناسایی حساب‌های بانکی اجاره‌ای گفت: عده‌ای برای انجام سوء استفاده‌های مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خوابها استفاده می‌کنند و با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌کنند.

آخرین اخبار