جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ Friday 8 December 2023

رکن چهار - افزایش-رضایتمندی-شهروندان-مهمترین-اولویتهای-مدیریت-شهری-است

شهردار اهواز:

افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین اولویتهای مدیریت شهری است

جلسه گزارش عملکرد مناطق هشتگانه در خصوص رسیدگی به درخواست‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۳۷ شهرداری مرکز با حضور ابراهیم نوشادی شهردار اهواز، سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مدیر و اعضای سامانه ۱۳۷ شهرداری و مدیران مناطق هشتگانه و سازمان ها برگزار شد.

آخرین اخبار