جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ Friday 1 December 2023

رکن چهار - افتتاح -هتل- فردوس- شرکت -فولاد- خوزستان

​با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل انجام شد؛

افتتاح هتل فردوس شرکت فولاد خوزستان

پس از بازطراحی، بازسازی، توسعه و ارتقای هتل فردوس شرکت فولاد خوزستان با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل و جمعی از معاونان، مدیران و روسای شرکت فولاد خوزستان، شرکت ایده پردازان صنعت فولاد، شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا و باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، این هتل افتتاح شد.

آخرین اخبار