شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ Saturday 23 September 2023

رکن چهار - افتتاح-مدرسه -اهواز

مدرسه خیرساز در اسماعیلیه اهوازافتتاح شد

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز با بیان اینکه یک مدرسه خیرساز در اسماعیلیه اهواز افتتاح شد، گفت: به منظور جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان دختر بخش اسماعیلیه اهواز، دو دبیرستان دخترانه احداث می‌شود.

آخرین اخبار