جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ Friday 1 December 2023

رکن چهار - اغلب-ادارات-بانکهای-پروتکل های -بهداشتی-رعایت-نمی کنند

مدیر کل بازرسی استانداری خوزستان:

اغلب ادارات و بانکهای پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند

مدیر کل بازرسی و حقوقی استانداری خوزستان گفت: در بازرسیهای انجام شده از ادارات خوزستان مشخص شد که متاسفانه اغلب ادارات و بانکهای استان پروتکلهای بهداشتی کرونایی را رعایت نمی کنند.

آخرین اخبار