یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ Sunday 24 September 2023

رکن چهار - اعتلای- جایگاه- روابط -عمومی ها

هردار اهواز مطرح کرد:

اعتلای جایگاه روابط عمومی ها، اولویت ما در مجموعه مدیریت شهری است

شهردار اهواز با مدیران ارتباطات مناطق ، معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری که در سالن جلسات شهرداری اهواز برگزار شد ، ابتدا برخی از مدیران ارتباطات به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در جهت بهبود عملکرد روابط عمومی ها پرداختند .

آخرین اخبار