جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ Friday 1 December 2023

رکن چهار - استفاده-شبکه-شاد-اولویت-است

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

استفاده از شبکه شاد برای سال تحصیلی جدید در اولویت است

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان این‌که سناریوهای مختلفی برای آغاز سال تحصیلی جدید در شهرهایی با وضعیت سفید، زرد و قرمز در نظر گرفته شده است، گفت: البته استفاده از فضای مجازی و شبکه شاد در اولویت قرار داده شده است.

آخرین اخبار