دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ Monday 20 May 2024

رکن چهار - ادامه-تردد-منتظر-موارد-بیشتر-کرونا

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان:

تردد یابد، باید منتظر موارد بیشتر کرونا باشیم

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به شلوغ بودن خیابان‌ها و تردد شهروندان در سطح شهرها گفت: اگر روال مانند امروز در شهرها ادامه یابد قطعا روزهای آینده باید انتظار موارد بیشتر بیماری را داشته باشیم.

آخرین اخبار