یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ Sunday 24 September 2023

رکن چهار - اداره-کار-تحقق-برنامه ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تاکید کرد:

ضرورت تحقق ۱۰۰ در صدی اهداف از پیش تعیین شده تا پایان بهمن ماه

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان بر ضرورت تحقق ۱۰۰ در صدی هدف های از پیش تعیین شده در تمامی حوزه های مسوولیت خویش تا پایان بهمن ماه سال جاری تاکید کرد.

آخرین اخبار