یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ Sunday 19 May 2024

رکن چهار - اداره-تعاون-رتبه-سوم-کشور

در ارزیابی عملکرد ۹ ماه سال ۹۸ و با گذشت از رتبه ۲۹ موردی و ۱۹ میانگین کشوری؛

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به رتبه سوم کشوری رسید

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با مدیریت جدید و گذشت سه ماه از رتبه ۲۹ موردی و ۱۹میانگین کشوری در رتبه بندی استان ها به رتبه سوم در سطح کشور رسید.

آخرین اخبار