یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲ Sunday 24 September 2023

رکن چهار - اتبوس ها-اهواز-صفر-شویی

اتوبوس های شهری اهواز صفر شویی و بازدید دوره ای می شوند

کورش سبزعلی مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گفت: پس از دستور شهردار محترم مبنی بر قطع کامل سرویس دهی اتوبوس های شهری ، برنامه ریزی خوبی برای بازدید دوره ای و شستوشوی کامل اتوبوس ها انجام و از مورخ ۲۹ اسفندماه اجرا شده است.

آخرین اخبار