شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ Saturday 23 September 2023

رکن چهار - آیین -رونمایی- از- ۱۵۶۰- قطعه -بومی- سازی -گروه -فولاد -خوزستان

امین ابراهیمی:

آیین رونمایی از ۱۵۶۰ قطعه بومی سازی گروه فولاد خوزستان برگزار می گردد

امین ابراهیمی مدیرعامل از برگزاری آیین رونمایی ۱۵۶۰ قطعه بومی سازی گروه فولاد خوزستان در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دستگاه اندازه گیری میزان آهن کل و فلزی در آهن اسفنجی که برای اولین بار در جهان به دست متخصصان فولاد خوزستان ساخته شده، خبر داد.

آخرین اخبار