سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ Tuesday 14 July 2020

رکن چهار - آمریکا-منتظر-ضرب-شصت

سردار نقدی : ‌

منتظر ضرب شست امت اسلام بمانید

معاون هماهنگ کننده سپاه ‌با بیان اینکه ‌آمریکایی‌ها ‌برای سربازهایشان ‌تابوت سفارش دهند، گفت: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی می‌گوییم گورتان را از این منطقه ببرید بیرون‌.

آخرین اخبار