سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ Tuesday 23 July 2024

رکن چهار - آمادگی-مهار-سیلاب

ورود نیم میلیارد مترمکعب سیلاب به سدهای خوزستان ؛

آمادگی مهار سیلاب‌ها را داریم

‌مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به افزایش چشمگیر ورودی آب به سدهای استان، گفت: بیش از نیم میلیارد مترمکعب سیلاب از حوضه‌های بالادست خوزستان وارد سدهای این استان شده است.

آخرین اخبار