یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ Sunday 23 June 2024

رکن چهار - آغاز -اجرای- سند -آمایش -سرزمینی- خوزستان- پس- از -۱۵ -سال

آغاز اجرای سند آمایش سرزمینی خوزستان پس از ۱۵ سال

استاندار خوزستان از آغاز اجرای سند آمایش سرزمینی خوزستان پس از ۱۵ سال خبرداد و گفت:این سند، سندی است که توزیع هوشمندانه فعالیت ها و جمعیت در استان را سبب می شود تا بر اساس ظرفیت های سرزمین مادری استان، بتوانیم با حفظ محیط زیست، یک تعادل بخشی خوبی در استان داشته باشیم و به توسعه ای پایدار برسیم.

آخرین اخبار