شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ Saturday 23 September 2023

رکن چهار - آسانسور-غیر-استاندارد-مسدود

معاون اقتصادی استانداری خوزستان:

آسانسورهای غیراستاندارد بدون اغماض مسدود شوند

معاون اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه بدون هیچگونه اغماضی باید آسانسورهای غیراستاندارد در خوزستان مسدود شوند، گفت: پیشنهاد می‌شود نخستین مرحله بررسی این نوع آسانسورها از ادارات دولتی و مراکز درمانی آغاز شود.

آخرین اخبار