سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳ Tuesday 23 July 2024

رکن چهار - آبریز-مارون-زهره-

حوضه‌های آبریز مارون و زهره به مرز هشدار رسیدند

مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان گفت: آوردها و میزان ورودی به سد مارون و رودخانه زهره در خوزستان نشان از این است که این ۲ حوضه آبریز از لحاظ کمبود آب در نقطه قرمز و هشدار هستند و در کنار توجه به دیگر حوضه‌های آبریز باید به درستی مدیریت شوند.

آخرین اخبار