جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ Friday 8 December 2023

رکن چهار - آبرسانی- به- مدارس -توسط -بسیجیان- اهوازی

آبرسانی به مدارس توسط بسیجیان اهوازی

به همت بسیجیان جهادی حوزه ۲ مقاومت بسیج دانش آموزی برادران ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع)شرق اهواز آبرسانی به مدرسه نوساز و خیرساز عترت اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز در منطقه کوی علی آباد (پشت فرودگاه) پس از سه سال وقفه انجام گردید.

آخرین اخبار