شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ Saturday 27 February 2021

ادارات و سازمان‌ها

تقدیر نامه ۳ ستاره تعالی سازمانی شرکت فولاد اکسین تمدید شد

مراسم تقدیر از برگزیدگان هجدمین همایش تعالی سازمانی روز سه شنبه ۵ اسفند در مرکز همایش های مدیریت صنعتی کشور با حضور دکتر برات قبادیان معاون وزیر صنعت ، دکتر کیانی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور و جمعی از مدیران کشوری برگزار گردید.

آخرین اخبار