جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ Friday 8 December 2023

رکن چهار - خوزستان -هیات بوکس

دبیر هیات:

بوکس خوزستان در سال‌های آینده به دوران طلایی خود برمی‌گردد

دبیر هیات بوکس با اشاره به حضور مربیان خوزستان در تیم‌های ملی رده‌های سنی مختلف، گفت: حضور این مربیان در سطح اول بوکس کشور و تجارب بین‌المللی آن‌ها انعکاس خوبی برای بوکس خوزستان داشته است و حتما خوزستان در سال‌های آینده به دوران طلایی خود برمی‌گردد.

آخرین اخبار