جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ Friday 1 December 2023

رکن چهار - الگوی- کشت -حوضه- آبریز- کرخه -تعیین -شد

الگوی کشت حوضه آبریز کرخه تعیین شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تاکید بر ممنوع بودن کشت شلتوک در حوضه آبریز کرخه گفت: کشت ۶ رقم محصول شامل ذرت، سبزی، صیفی، حبوبات به ویژه ماش و لوبیا، کنجد و همچنین سورگم به عنوان الگوی کشت حوضه آبریز کرخه تعیین شده‌اند.

آخرین اخبار