جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ Friday 8 December 2023

رکن چهار - افزایش-خروجی-سد-دز

افزایش خروجی سد دز ادامه می‌یابد

مدیر دفتر برنامه‌ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه حجم سیلاب وارد شده به مخازن سدهای این استان به ۱.۸ میلیارد مترمکعب رسیده است، گفت: خروجی سد دز در روزهای آینده تا ۷۰۰ مترمکعب درثانیه افزایش می‌یابد.

آخرین اخبار