جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ Friday 1 December 2023

رکن چهار - اشتغال- محلّی- با -طرح‌های -غیرنیشکری -رونق -می‌گیرد

اشتغال محلّی با طرح‌های غیرنیشکری رونق می‌گیرد

پرورش ۳۰۰ رأسی گاومیش، حوضچه‌های پرورش ماهی، کشت چغندرقند، گندم، جو و کُلزا بخشی از فعالیت‌های غیرنیشکری کشت و صنعت نیشکر دهخدا در کنار تولید شکر است؛ این تنوّع فعالیت‌ها، باعث رونق تولید و اشتغال محلّی در این منطقه شده است.

آخرین اخبار