شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ Saturday 23 September 2023

رکن چهار - استودیو -صداو سيماي -شهر -راه اندازی- می شود

شهردار اهواز:

استودیو صداو سیمای شهر راه اندازی می شود

شهردار اهواز: با همکاری صداو سیمای مرکز خوزستان به زودی استودیو صدای شهر راه اندازی خواهد شد و در آن برنامه های متنوعی برای انعکاس اخبار شهرداری همچنین شنیدن و رساندن صدای مردم به مسئولین مدیریت شهری و شورای شهر اتفاق خواهد افتاد.

آخرین اخبار