جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ Friday 1 December 2023

رکن چهار - اربعین-ارز-دولتی

رئیس کل بانک مرکزی:

امسال ارز اربعین نداریم

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی‌ها ارائه خواهد شد، درباره عدم دخالت بانک مرکزی در بازار آزاد خاطرنشان کرد: ارز مسافرتی، ارز بازار آزاد حساب می‌شود و این بانک‌ها هستند که در این زمینه نرخ‌گذاری می‌کنند.

آخرین اخبار