جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ Friday 10 July 2020

رکن چهار - آموزش-کنکور-پژوهش

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی :

اگر کنکور بگذارد پژوهش در کشور رشد می‌کند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه گاهی دانش‌آموزان در حیطه فعالیت‌های پژوهشی گرفتار رقابت‌زدگی می‌شوند و هدف این رقابت‌ها دیگر آموزش و تعلیم و تربیت نیست گفت: اگر کنکور بگذارد پژوهش در کشور رشد خواهد کرد.

آخرین اخبار