یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ Sunday 12 July 2020

رکن چهار - آزمایش-کرونا-آزمایشگاه-تایید-وزارت-بهداشت-رایگان-است

انجام آزمایش کرونا فقط در آزمایشگاه‌‌های مورد تأیید وزارت بهداشت رایگان است

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه انجام تست‌ تشخیصی کرونا در بیمارستان‌ در صورت ارسال آن به آزمایشگاه‌‌های مورد تأیید وزارت بهداشت رایگان است، گفت: انجام آزمایش برای افراد بدون علامت، کار بی‌‌ارزشی است.

آخرین اخبار