شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ Saturday 27 February 2021

با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛

کانون های ریزگرد به محل تولید چوب تبدیل می شوند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: به جای استفاده از اعتبارات دولتی برای تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان، در برنامه است که از این عرصه‌ها برای تولید چوب استفاده شود؛ بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این زمینه، علاوه بر تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان، به ایجاد اشتغال نیز می‌پردازد.

کوروش کیانی در جلسه شورای برنامه‌ریزی خوزستان، با اشاره به طرح توسعه زارعت چوب در خوزستان اظهار کرد: حدود ۱۶ هزار هکتار عرصه مناسب برای کاشت گونه‌های چوب‌ده به ویژه گونه اوکالیپتوس در خوزستان شناسایی شده است که عمده این عرصه‌ها در کانون‌های ریزگرد قرار دارند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: منابع تامین آب این گونه‌های چوب‌ده نیز از طریق آب‌های نامتعارف پیش‌بینی شده است؛ زهآب نیشکر، زهآب پرورش ماهی آزادگان و تصفیه فاضلاب صنعتی اهواز از جمله منابع آبی در نظر گرفته‌شده برای آبیاری این عرصه‌ها هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تصریح کرد: عرصه‌های مورد نظر برای کشت، جانمایی و مشخص شده‌اند و قرار است در فاز اول در سطح یک هزار و ۷۰۰ هکتار اجرایی شود. طرح‌های اجرایی برای سایر عرصه‌ها نیز تهیه شده است و پیگیر مجوز تامین آب برای این طرح‌ها هستیم.

کیانی عنوان کرد: به جای استفاده از اعتبارات دولتی برای تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان، در برنامه است که از این عرصه‌ها برای تولید چوب استفاده شود؛ بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این زمینه، علاوه بر تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان، به ایجاد اشتغال نیز می‌پردازد.

وی افزود: این طرح، قطعا بر شرایط اقلیمی و آب و هوایی شهرستان اهواز نیز اثرگذاری مثبت خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه حدود ۳۵۰ هزار هکتار کانون فوق بحرانی ریزگرد در خوزستان وجود دارد، گفت: با اقدامات انجام‌شده در طرح‌های نهال کاری، بوته‌کاری و مدیریت روان‌آب‌ها بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از این عرصه‌ها تثبیت شده است اما لازم است این اقدامات تداوم پیدا کنند.

کیانی عنوان کرد: با توجه به بارندگی‌ها، رویکرد اداره‌کل منابع طبیعی از انتقال آب بین‌حوضه‌ای و نهال‌کاری در کانون‌های ریزگرد، به سمت مدیریت روان‌آب‌ها تغییر کرده است. به جز ۲۳۰ هزار هکتاری عرصه ریزگرد تثبیت‌شده، باید برای سایر عرصه‌ها نیز برنامه داشته باشیم و کار انجام شود تا شاهد تثبیت همه عرصه‌های ریزگرد استان خوزستان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه زارعت چوب باید ردیف اعتباری برای تولید نهال در خوزستان در نظر گرفته شود تا در درون استان نهال تولید کنیم. این کار باعث می‌شود بتوانیم در حاشیه اراضی زراعی و عرصه‌های ریزگرد به توسعه زراعت چوب بپردازیم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of