پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ Thursday 2 December 2021

افتخاری دیگر برای بیمه سلامت خوزستان:

کسب رتبه برتر سازمانی در ارزیابی و تحلیل مدیریت هزینه

کسب رتبه برتر کشور در ارزیابی و تحلیل مدیریت هزینه ها در عملکرد براساس شاخص های هزینه و منابع و مصارف استان ها در خصوص حوزه فنی موارد مرتبط همچون «عملکرد هزینه های درمان در سه ماه اول سال »، «عملکرد بیشترین برگزاری جلسات تخصصی و تشکیل کارگروه فعال»، «وضعیت خود اظهاری مرتبط با روش اجرایی»، اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان، رتبه نخست کشور را در بین ۳۱ استان کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت خوزستان، براساس گزارش مدیرکل نظارت بر خدمات بیمه سلامت در اجرای گزارشات و نتایج کمیته تحلیل و مدیریت هزینه کل ادارات استانی در سال ۱۴۰۰ به تفکیک هر استان پیوست یک ، دو و اقدامات انجام شده در کارگروه های مدیریت هزینه های درمان، بیمه سلامت استان، توانست «در ارزیابی و تحلیل مدیریت هزینه ها در عملکرد ادارات بیمه سلامت سراسر کشور»، رتبه برتر در بازه ی زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را کسب نماید، که یکی دیگر از موفقیتهای این اداره کل در سطح کشور به شمار می رود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
Notify of